Structuur hoven en rechtbanken


© CASSIER & VAN MALDEGHEM - klik voor meer info of voeg ons toe op linkedinRechtsbronnen

De basis van ons rechtssysteem is de Grondwet. Deze regelt de scheiding der machten en de manier waarop de drie machten uitgeoefend worden. De grondwet staat derhalve aan de top van de juridische orde. De drie takken die daaraan hun macht ontlenen zijn de wettelijke macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht.

De wetten maken het grootste deel van het recht uit. Simpel gesteld worden deze wetten op democratische wijze door de wetgevende macht gestemd en door de uitvoerende macht ten uitvoer gelegd.

Anderzijds zijn er ook nog steeds gewoonteregels en tussen partijen gelden contracten als wet, in zoverre niet indruisen tegen de goede orde en zeden. De toetsing van al deze regels gebeurt door onze hoven en rechtbanken

De hoven en de rechtbanken.MEER INFO?

Contactformulier

Consultatie na afspraak

De inhoud van deze website is louter informatief, en kan niet aanzien worden als het verlenen van juridisch advies, noch kunnen hieraan rechten ontleend worden. De auteurs aanvaarden hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid.Cassier &
Van Maldeghem

Kantoor Gent
Brugsevaart 31
9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23


Kantoor Antwerpen
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72


kantoor@cvm-advocaten.be