Algemene info


 • Publicatie wetboek economisch recht
 • Nieuwe contactgegevens rechtbanken Brussel
 • Verduidelijking nieuwe benaming rechtbanken
 • Conventionele termijnen zijn geen procestermijnen
 • Parket onderzoekt ongeval in de ronde van vlaanderen
 • Drie op de vier rechtbanken pakken achterstand bij rechters niet aan
 • Geen rechtsplegingsvergoeding voorlopig bewindvoerder
 • De gerechtelijke eenmaking is een feit
 • Werklastmeting magistraten
 • Digitale justitie voor advocaten?
 • Onsplitsbaarheid hoger beroep
 • Percentages intresten eerste semester 2014 bij betalingsachterstand inzake handelstransacties
 • Gerechtsdeskundige waardeschatting nalatenschap
 • Betekening in Nederland - hoger beroep
 • Bewarend beslag - urgentie
 • Een akkoordvonnis of niet?
 • EOT - verbintenissenrecht
 • Conclusie - valsheid in geschrifte
 • Nieuwe feiten tijdens rechtspleging hoger beroep
 • Bevoegdheid Koophandel - hoedanigheid handelaar
 • Wet werklastvermindering justitie
 • Wettelijke intresten in burgerlijke- en consumentenzaken
 • Tarieven rolrechten
 • Verjaringstuitende ingebrekestelling
 • Hervorming regeling inzake onbekwaamheid
 • De advocatenakte
 • Persbericht Overleg pro-Deohervorming
 • Controle op vrije beroepen
 • Samenwerkingsprotocol tussen de parketten
 • Gemeentelijke retributie voor parkeerboetes onwettig
 • Cassatie voor proces De Gelder?
 • Sneeuwval geen absolute overmacht
 • Bijvoegsel gerechtelijk wetboek: gebiedsomschrijving
 • Wet inzake werklastvermindering binnen justitie
 • Hervorming arrondissementen goedgekeurd
 • Nieuwe wet erfrecht - erfsprong grootouders kleinkinderen - onwaardigheid
 • Internationale rechtsmacht - EEX-verordening - bijzondere en exclusieve bevoegdheid
 • Exceptio obscuri libelli
 • Vrederechters bevoegd voor alle geschillen tot 2.500 euro?
 • Rechtsplegingsvergoeding - complexiteit - hoger beroep
 • Persbericht digitalisering justitie ordeexpress
 • Dagvaarding - typfout - nietigheid
 • Buitenlandse rechtspersoonlijkheid - behoud gedurende geding
 • Uitbreiding vorderingsstaat - factuur - art. 807 Ger W
 • Tarieven gerechtsdeurwaarder
 • Feiten aangevoerd in de dagvaarding - art. 807 Ger W
 • Nieuwe vordering - tegeneis - art. 807 Ger W
 • Laattijdig beroep - overmacht - ontvankelijk
 • Factuur - nieuwe vordering - onderliggende overeenkomst - art. 807 Ger W
 • Geen digitalisering justitie tot 2015 - elektronische procesvoering
 • Bewijs door getuigen - principieel recht
 • Dagvaarding voor Vredegerecht
 • Wettelijke intrestvoet 2013
 • Legal representation Belgium - Juridische verdediging BelgiŽ
 • Exceptie van arbitrage in limine litis
 • Tussenvordering - nieuwe vordering
 • Vonnis laat 4 jaar op zich wachten
 • Rechtsmacht - betalingsverbintenis
 • Rechtsmacht - subsidiair verweer
 • Registratierechten op vonnis
 • Juridische bijstand advocaten Berlare
 • Nuttige adressen Arrondissement Dendermonde
 • Verzet tegen verstekvonnis
 • De beleidsnota van de nieuwe minister
 • Corpus Iuris Civilis
 • Terugbetaling tickets Pukkelpop of niet?
 • Informatisering van justitie: eindelijk vooruitgang?
 • Geen persoonlijke verschijning meer vereist bij echtscheiding
 • Tevredenheidsenquete over advocaten door test-aankoop
 • Cassatie vernietigt PV dronken rijden
 • Slachtoffer van een verkeersongeval?
 • Kosten van het geding
 • Echtscheiding - echtscheidingsmogelijkheden sedert nieuwe wet
 • Ik ben gedagvaard
 • Actoren van het gerecht: de advocaat
 • De collectieve schuldenregeling
 •  

   

   
  Cassier &
  Van Maldeghem

  Kantoor Gent
  Brugsevaart 31
  9030 Gent

  +32 (0)9 349 61 23


  Kantoor Antwerpen
  Brusselstraat 51
  2018 Antwerpen

  +32 (0)3 244 18 34


  kantoor@cvm-advocaten.be