Advocaat-vennoten


Mr. Gwendolyn CASSIER
Advocaat-vennoot

Licentiaat in de Rechten met Onderscheiding (Universiteit Gent)
Master in het Notariaat (Universiteit Gent)
Aangesloten bij de Balies van Gent (hoofdkantoor) en Antwerpen
Ondernemingsnummer 0812.603.048
Verzekeringsattest


Mr. Herman VAN MALDEGHEM
Advocaat-vennoot

Licentiaat in de Rechten met Onderscheiding (Universiteit Gent)
Aangesloten bij de Balie van Gent
Ondernemingsnummer 0812.603.147
Verzekeringsattest


Als advocaten zijn wij collectief verzekerd voor onze burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid via Vanbreda Risk & Benefits, 2140 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 297, onder polisnummer LXX034899. De verzekering beroepsaansprakelijkheid advocaat eerste rang biedt een waarborg van 1.250.000,00 EUR per schadegeval. De verzekeringsattesten van de advocaat-vennoten zijn hierboven als pdf raadpleegbaar.

Raadplegingen

Raadpleging gebeurt steeds na voorafgaande afspraak in onze kantoren te Gent of Antwerpen.

Via het contactformulier kan u ons rechtstreeks contacteren.

Specialisatie

Ons kantoor treedt enkel op binnen haar specialisatiegebied.

Buiten de verplichte permante vorming die elke advocaat deontologisch dient te volgen, streven wij ernaar continu up to date te blijven binnen ons vakgebied. Een eigen documentatiesysteem ondersteunt ons daarin.

Ter illustratie kan u enkele geannonimiseerde uitspraken die door het kantoor werden behaald, consulteren. Wij verwijzen U daarvoor graag door naar onze nieuwe website:

Link naar kantoorrechtspraakCassier &
Van Maldeghem

Kantoor Gent
Brugsevaart 31
9030 Gent

+32 (0)9 349 61 23


Kantoor Antwerpen
Brusselstraat 51
2018 Antwerpen

+32 (0)3 369 12 72


kantoor@cvm-advocaten.be